Coronavirus Statistics in China

← Home
← All Countries

State Total Cases New cases (week) Total Deaths New deaths (week) Fatality Rate
Anhui1,00960.59%
Beijing1,240+1790.73%
Chongqing61160.98%
Fujian1,444+710.07%
Gansu35620.56%
Guangdong3,689+7780.22%
Guangxi690+920.29%
Guizhou16021.25%
Hainan19063.16%
Hebei1,45870.48%
Heilongjiang2,035130.64%
Henan2,630+309220.84%
Hong Kong12,880+282131.65%
Hubei68,3204,5126.60%
Hunan1,230+140.33%
Inner Mongolia1,19110.08%
Jiangsu1,62900.00%
Jiangxi95910.10%
Jilin59030.51%
Liaoning810+520.25%
Macau7900.00%
Ningxia12200.00%
Qinghai3000.00%
Shaanxi2,823+1130.11%
Shandong1,058+870.66%
Shanghai3,583+14870.20%
Shanxi26600.00%
Sichuan1,363+1630.22%
Tianjin990+20130.30%
Tibet100.00%
Unknown000.00%
Xinjiang98130.31%
Yunnan1,852+1420.11%
Zhejiang2,101+810.05%

Confirmed Coronavirus Cases in China


Confirmed Cases

Ads help to pay for my time developing the site. Please use an adblocker if you do not want to see ads :)